sugestia

REKLAMA

O portalu

   Witamy w Portalu Informacyjnym Branży Turystycznej!
   Przedstawiamy Państwu system łączący w sobie działalność różnych usług turystycznych. Rozwijająca się dynamicznie branża turystyczna, oraz jej zróżnicowanie wymusza uporządkowanie, oraz konieczność szybszego znajdywania podmiotów zajmujących się obsługą ruchu turystycznego.
   Portal ma zasięg ogólnopolski i ma za zadanie udostępnianie i promowanie usług turystycznych. Mogą w nim umieszczać swoje dane osobno przewodnicy, piloci, firmy transportowe, organizatorzy turystyki. W każdej z tych branż dane ułożone sa selektywnie: przewodnicy podzieleni są według obszarów uprawnień, pozostali według terenu prowadzenia działalności. Taki układ pozwala na łatwe znalezienie interesujących użytkowników usług. Korzystających z portalu możemy podzielić na szukających usług turystycznych i swiadczących te usługi. Z jednej strony portal ma służyć szybszej wymianie informacji między poszczególnymi branżami, z drugiej strony ma być czytelną bazą danych dla pozostałych użytkowników zainteresowanych usługami turystycznymi. Służy temu zaawansowany system wyszukiwania.
   Założycielami portalu są osoby od kilkunastu lat pracujące w branży turystycznej, znające praktycznie jej specyfikę, oraz wymagania. Tworząc system chcieliśmy dać możliwość zareklamowania się wszystkim z branży turystycznej na forum ogólnopolskim.
   Zadaniem portalu jest usprawnienie wymiany informacji między podmiotami świadczącymi usługi turystyczne, a użytkownikami tych usług.
   Celem jest polepszenie dostępności i ujednolicenie usług turystycznych, a także zwiększenie świadomości użytkowników co do świadczeń turystycznych dostępnych, bądź wymaganych na danym terenie.
   Życzymy korzystającym z portalu nawiązania dzięki niemu nowych profesjonalnych kontaktów i otrzymania większej ilości zamówień na świadczone usługi. Oczekujemy również na uwagi, pomysły i sugestie dotyczące działania portalu, które pozwolą w przyszłości na zwiększenie jego użyteczności.
Administrator Portalu