sugestia

REKLAMA
Mapa uprawnień przewodnickich

   Mapa przedstawia wszystkie rodzaje, oraz odpowiadające im obszary uprawnień przewodnickich na terenie Polski. Granice województw odpowiadają uprawnieniom terenowym, oraz wskazano ośrodki wymagające uprawnień miejskich. Osobno po prawej stronie wymienione są uprawnienia górskie i terenowe, które posiadają inne obszary uprawnień. "Podróżując" po mapie można wybrać województwo, wtedy wymienione zostaną wszystkie występujące na jego terenie uprawnienia przewodnickie. Wskazując na wymienione po prawej stronie uprawnienia górskie i terenowe na mapie pokaże się ich obszar. Wybierając którekolwiek wyświetlone po prawej stronie uprawnienia przejdziemy do wykazu posiadających je przewodników.