REKLAMA

 

           Uwagi ogólne

Opis strony głównej
Menu poziome “brązowe” służy przeglądaniu baz i wynajdywaniu usług turystycznych
Menu pionowe “zielone” służy Klientom - osobom posiadającym wpisy w bazach do obsługi swych wpisów
W centralnej części ekranu pokazują się wyszukiwarki, bazy danych, lub okresowe komunikaty i ogłoszenia.

Jeżeli chcesz znaleźć interesujące Cię dane wybierz z poziomego “brązowego” menu branżę. Pojawi się wyszukiwarka, w której możesz wprowadzić wymagane parametry usług, na koniec należy wcisnąć “szukaj”. Wyświetlone następnie dane odpowiadające wprowadzonemu zakresowi pokażą się w kolejności od najbardziej uprzywilejowanych do zwyczajnych, pojawi się informacja o ilości znalezionych danych.

Jeżeli chcesz utworzyć własny wpis w bazie danych portalu wybierz z pionowego “zielonego” menu “Rejestracja”, wybierz interesującą Cię bazę i postępuj według wskazówek systemu.

Jeżeli chcesz przejrzeć bazę danych interesującej Cię branży wybierz ją z poziomego “brązowego” menu. Pojawi się wyszukiwarka, jeżeli nie wyszczególni się w niej żadnych parametrów, tylko wciśnie “szukaj” - pokażą się wszystkie dane z bazy. Pod wyszukiwarką w każdej bazie jest lista skrótowa do przeniesienia od razu do szczególnego zakresu uprawnień (przewodnicy), lub województwa (pozostałe branże). Każda baza danych za każda odsłoną, lub przejściem między kolejnymi stronami pokazuje się w kolejności losowej, więc może się zdarzyć że podczas przeglądania strona po stronie dane mogą się powtórzyć.

           Objaśnienie elementów menu pionowego (zielonego)

Panel klienta – dostęp Klienta Portalu do edycji danych już istniejącego wpisu w dowolnej bazie za pomocą logowania. Klient w każdym momencie może skorygować, lub uzupełnić swoje dane, które będą go reprezentować, dzięki którym może być znaleziony w bazie przez wyszukiwarkę, oraz ustawić i określić inne parametry (n.p. okres abonamentu).

   Twoje dane: dane podawane podczas pierwszej rejestracji, służące do kontaktu z Administratorem.
   Twój wpis w katalogu: zestaw danych które wyświetlają się w bazie danych, są parametrami dla wyszukiwarki i są dostępne dla każdego użytkownika przeglądającego stronę.
   Ustawienia i płatności: informacje o statusie wpisu w bazie, oraz o ewentualnych abonamentach, należnościach i ilości wyświetleń wpisu.
   Giełda ofert (w przygotowaniu) to platforma wymiany wiadomości o poszukiwanych, lub oferowanych usługach. Oferty do giełdy mogą wprowadzać tylko Klienci Portalu mający conajmniej jeden wpis w dowolnej bazie danych.
   Wolne terminy (w przygotowaniu) służą do zaznaczania przez Klienta terminów zajętych, w które nie może świadczyć usług. Jeżeli zaznaczone dni zostaną wybrane w wyszukiwarce przez użytkownika wtedy dane Klienta nie pokażą w wyświetlonej bazie. Ma to na celu dla Klienta uniknięcie kontaktów w sprawie terminów, które już są zajęte, a dla użytkownika poszukującego usługi zmniejszenie ilości nieużytecznych danych pokazanych w bazie. Jeżeli w wyszukiwarce nie zostanie wybrany żaden zakres czasowy, pokażą się wszystkie dane bez względu na ilość zajętych dni. Do Klienta należy bieżąca aktualizacja kalendarza.

Rejestracja – tworzenie nowego wpisu w dowolnej bazie danych Portalu. Na początku trzeba określić do jakiej bazy będą wprowadzane dane, formularze są zróżnicowane. Podczas jednej rejestracji można wprowadzić dane do jednej bazy danych – należy postępować według wskazówek systemu. W jednej bazie Klient może mieć tylko jeden wpis. Proces jest dwustopniowy: najpierw Klient wprowadza dane, które po akceptacji przez Administratora (otrzymuje się mail “aktywacja wpisu w portalu”) pokazują się w bazie, po czym Klient może je dowolnie edytować i uzupełniać po zalogowaniu się w Panelu Klienta. W przypadku wprowadzania większej ilości wpisów do różnych baz proces nalezy powtórzyć od początku, login-y muszą być różne, hasło jeden klient może mieć takie samo do wszystkich wpisów w różnych bazach. Prosimy o zapamiętanie wprowadzonych login-ów i haseł - będą potrzebne do każdorazowego dostępu do swoich danych. W przypadku posiadania przez jednego Klienta wpisów w róznych bazach zostają one połączone w sposób umożliwiający przechodzenie bezpośrednio między nimi bez zmiany bazy i ponownego wyboru/wyszukiwania.

Jak korzystać – tu jesteś

           Objaśnienie elementów menu poziomego (brązowego)

Przewodnicy - baza danych osób posiadających uprawnienia przewodnika turystycznego w Polsce (zachowano układ uprawnień sprzed deregulacji w 2013 r.). Dzięki niej można znaleźć właściwego przewodnika na interesującym szukającego obszarze.
Podana miejscowość w Polsce wskazuje na miejsce zamieszkania przewodnika. W bazie mogą też być wpisy osób posiadających uprawnienia przewodnickie poza granicami Polski. Ze względu na nieokreśloną mnogość możliwości nie są one już sztywno podzielone, w tym przypadku podana miejscowość jest miejscem posiadania uprawnień.
Po wybraniu menu “przewodnicy” pokaże się wyszukiwarka w której można dokładnie wskazać potrzebne parametry usług. Po kliknięciu w klawisz “szukaj” w cenralnej części ekranu pokaże się lista znalezionych wpisów które spełniają kryteria wskazane w wyszukiwarce. Stąd można już bezpośrednio wchodzić w poszczególne wpisy.

Piloci - baza danych osób posiadających uprawnienia pilota wycieczek. Dzięki niej można znaleźć pilota na wyjazd w określonym kierunku w Polsce, lub za granicą.
Po wybraniu menu “piloci” pokaże się wyszukiwarka w której mozna dokładnie wskazać potrzebne parametry usług. Po kliknięciu w klawisz “szukaj” w cenralnej części ekranu pokaże się lista znalezionych wpisów które spełniają kryteria wskazane w wyszukiwarce. Stąd można już bezpośrednio wchodzić w poszczególne wpisy.

Transport - baza danych podmiotów świadczących usługi transportu osobowego. Dzięki niej można znaleźć podmiot w interesującym szukającego regionie posiadający odpowiedniej wielkości środek transportu.
Po wybraniu menu “transport” pokaże się wyszukiwarka w której można dokładnie wskazać potrzebne parametry usług. Po kliknięciu w klawisz “szukaj” w cenralnej części ekranu pokaże się lista znalezionych wpisów które spełniają kryteria wskazane w wyszukiwarce. Stąd można już bezpośrednio wchodzić w poszczególne wpisy.

Organizatorzy - baza danych podmiotów posiadających licencję organizatora turystyki. Dzięki niej można znaleźć organizatora świadczącego wybrany rodzaj usług na określonym terenie.
Po wybraniu menu “organizatorzy” pokaże się prosta wyszukiwarka w której można wskazać potrzebny zakres usług. Po kliknięciu w klawisz “szukaj” w cenralnej części ekranu pokaże się lista znalezionych wpisów które spełniają kryteria wskazane w wyszukiwarce. Stąd można już bezpośrednio wchodzić w poszczególne wpisy.

Wyszukiwanie - narzędzie w każdej bazie danych umożliwiające znalezienie w portalu wszelkich danych - ukazujące się najpierw po wybraniu z menu poziomego odpowiedniej bazy. Użytkownik zaznacza w wyszukiwarce parametry których szuka i na tej podstawie system wyświetli dostępne dane odpowiadające określonym kryteriom. Bez wyboru żadnego szczególnego parametru w wyszukiwarce po naciśnięciu “szukaj” zostaną wyświetlone wszystkie wpisy z bazy danych w kolejności losowej.

           Górna krawędź strony i stopka

Oferta – przedstawienie zakresu działania poszczególnych baz danych, oraz opłat abonamentowych

Reklama – opis pól reklamowych służących do wyeksponowania usług. Po kliknięciu w wybrany baner następuje przekierowanie na stronę internetową reklamodawcy. Jest kilka rodzajów ekspozycji: baner główny (na środku strony) i baner boczny (w pasku pionowym po lewej stronie) pokazują się przy każdej odsłonie Portalu. Tylko na stronie głównej pokazuje się jeszcze kwadratowy baner obok pola - “ostatnio dodani”. Po wybraniu którejkolwiek bazy pojawia się dodatkowy pasek pionowy po prawej stronie, wzdłuż listy wyświetlonych danych.

O portalu – ogólne przedstawienie strony

Kontakt – sugerowany możliwy kontakt z Administratorem

Ostatnio dodani (tylko na stronie głównej) – pokazuje ostatnio dodane wpisy w poszczególnych bazach, można wybrać (kliknąć) żądaną bazę danych i następnie wskazane dane, co przenosi bezpośrednio do szczegółów tego wpisu w tej bazie.

Regulamin (na pasku w stopce strony) – zbiór zasad określający działanie Portalu, oraz prawa i obowiązki korzystania z Portalu dla Klientów rejestrujących swoje wpisy w bazach